Kinoteātra noteikumi

Biļešu iegāde un izpirkšana

Biļetes ir iespējams iegādāties tiešsaistes kanālos vai kinoteātrī. Tiešsaistes iegādes kanāli ir interneta veikals, aplikācija un biļešu kioski (atrodas kinoteātra zonā vai tirdzniecības centros, kuros atrodas kinoteātri).

Kinoteātrī biļetes ir iespējams iegādāties kasēs, kur apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā, vai pašapkalpošanās biļešu kioskos. Kinoteātra biļešu kases ir atvērtas kinoteātra darba laikā. Darba laiks ir norādīts kontaktinformācijas sadaļā.

Biļetes un dažādus produktus var iegādāties kasēs skaidrā naudā (tikai eiro €), ar derīgu bankas vai kredītkarti, ar Galactico dāvanu kartēm, vai izmantojot Cinamon dāvanu kartes vai kuponus. Kasieris piedāvā labākās vietas un klients var izdarīt izvēli. Lai izvairītos no kļūdām, kinoteātra pārstāvis lūdz klientu pārbaudīt biļetes un atlikumu uzreiz pie kases. Klienti var iegādāties biļetes uz vēlamo filmas seansu līdz brīdim kad tā tiek demonstrēta ne ilgāk kā 30 minūtes, un samainīt tās līdz 1 stundai pirms seansa sākuma (skatīt biļešu apmaiņas politiku).

Dažādus ar kinoteātri saistītos produktus var iegādāties arī produktu pašapkalpošanās termināļos, izmantojot derīgu bankas karti.

Iegādājoties jebkāda veida biļeti ar atlaidi, kinoteātra darbiniekiem ir tiesības lūgt uzrādīt dokumentu, kas nodrošina atlaidi. Biļešu cenas ir saistītas ar seansu, ko vēlaties apmeklēt, nevis ar dienu vai laiku, kurā iegādājaties attiecīgo biļeti. Cenās ir iekļauti visi nodokļi.

Apmeklētāji var iegādāties biļetes tiešsaistes kanālos:  interneta veikalā/aplikācijā/biļešu kioskā vai nu pieslēdzoties, vai reģistrējot savu lojalitātes kontu bez pieslēgšanās, vai arī bez reģistrēšanās. Biļešu atlaides un citi lojalitātes programmai atbilstošie bonusi ir pieejami tikai pēc reģistrēšanās / pieslēgšanās lojalitātes kontam (skatīt Cinamon lojalitātes svarīgākos noteikumus). Atlaižu veidi ir pieejami lojalitātes programmas dalībniekiem, bērniem, studentiem, jauniešiem, pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām atbilstoši kinoteātra noteikumiem un cenām. Apmeklētājam, iegādājoties jebkāda veida biļeti ar atlaidi, kinoteātra darbiniekam ir tiesības lūgt uzrādīt atbilstošo dokumentu atlaides saņemšanai. Ja klients ir iegādājies biļeti ar atlaidi bez attiecīga pamatojuma, Kinoteātrim ir tiesības pieprasīt Klientam atlīdzināt biļetes cenas starpību.

Tiešsaistē biļetes var iegādāties ar bankas saišu vai kredītkaršu palīdzību.

Vienā pirkumā ir iespējams iegādāties ne vairāk kā 10 biļetes.

Par pirkumiem, kas pārsniedz 10 biļetes, kā arī skolēnu u.c. grupu apmeklējumiem aicinām sazināties ar kinoteātri e-pastā balle@cinamonkino.com un veikt iepriekšēju vietu rezervāciju.

Kuponu/dāvanu karšu iegāde un izpirkšana

Dāvanu kartes un kuponus var iegādāties kinoteātra kasēs. Daudzumi un cenas var atšķirties. Kuponu kodi tiek izmantoti biļešu izpirkšanai visos biļešu iegādes kanālos. Klients to var izdarīt pats, tiešsaistes iegādes kanālos attiecīgajā kuponu koda ailītē ievadot derīgu kupona kodu.

Nekādus akcijas kuponus vai kodus, vai Cinamon dāvanu kartes nevar izmantot biļešu rezervēšanai Mājas lapā, ja vien uz kupona vai koda nav skaidri norādīts citādi (piemēram, akcija ar Cinamon trešās puses partneriem).

Bezmaksas biļešu kuponus var izpirkt kinoteātra kasēs un internetā, izmantojot kupona kodu.

Dāvanu kartes

Dāvanu kartes var izmantot biļešu un citu preču apmaksai kinoteātra kasēs, izņemot citu dāvanu karšu un kuponu iegādei. Dāvanu kartes var izmantot kā naudas ekvivalentu, bet Cinamon nemaina dāvanu kartes pret naudu.

Dāvanu kartes un kuponi ir izmantojumi pirkumu veikšanai līdz to derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kupona.

Dāvanu kartes var izmantot vairākkārt, līdz atlikums dāvanu kartes kontā ir 0.

Ja biļešu/iegādāto preču vērtībā pārsniedz dāvanu kartes limitu, radušos starpību apmaksā klients. Ja biļešu/iegādāto preču vērtība ir mazāka par dāvanu kartes limitu, strapība netiek atmaksāta naudā, taču šo dāvanu karti ir iespējams izmantot nākamajiem pirkumiem

Biļešu apmaiņas politika

Kinoteātra kasēs iegādāto biļešu apmaiņa:

Cinamon kinoteātra kasēs iegādātās biļetes ir iespējams samainīt pret biļetēm uz citiem kinoteātra seansiem tikai uz vietas kinoteātra kasēs ne vēlāk kā 1 stundu pirms seansa sākuma. Ja apmaināmo biļešu vērtības nav vienādas, radušos starpību apmaksā klients. Prasības, kas izvirzītas vēlāk nekā 1 stundu pirms seansa sākuma, var netikt izskatītas.

Internetā nopirkto biļešu apmaiņa:

Cinamon neatmaksā naudu par internetā iegādātajām kinoteātra biļetēm, izņemot gadījumus, kad seanss nenotiek kinoteātra vainas dēļ.

Veikt internetā iegādāto biļešu apmaiņu nav iespējams, izņemot gadījumus, kad seanss nenotiek kinoteātra vainas dēļ. Nopirktās biļetes netiek atgrieztas saskaņā ar 20.05.2014 MK 255.noteikumu Par distances līgumu 22.panta 12.punktu: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības,ja līgums noslēgts par [..] izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā”

Gadījumā, ja Jums nav iespējas izdrukāt biļetes vai uzrādīt svītrkodu, lūdzam norakstīt pirkuma numuru un palūgt savas biļetes izdrukāt kinoteātrī, vai arī izdrukāt tās pašapkalpošanās kioskos, kas atrodas kinoteātrī. Biļešu svītrkodi tiek pieņemti kā drukātā veidā, tā mobilo telefonu/planšetdatoru ekrānos un tiek glabātas Cinamon aplikācijā.

Gadījumā, ja rodas problēmas ar internetā nopirktajām biļetēm (biļetes nav saņemtas utt.), lūdzam nosūtīt e-pasta ziņojumu uz balle@cinamonkino.com. Vēstulē norādiet filmas nosaukumu un seansa laiku, kā arī veiktā maksājuma apliecinājumu (maksājuma uzdevumu), ko esat izmantojis maksājuma veikšanai.

Ienākšana kinoteātra zālē

Pirms ienākšanas kinoteātra zālē visas biļetes pārbauda ar automatizētu biļešu vārtu vai servisa operatora palīdzību. Biļete ir personīga un to var izmantot tikai viena persona. Zāles tiek atvērtas un tajās var ienākt ne vēlāk kā 10 minūtes pirms filmas seansa sākuma. Seansa laikā pastāv iespēja atvērt vārtus, ja rodas nepieciešamība apmeklēt tualeti vai iegādāties preces kinoteātra produktu kioskos vai kasē. Kinoteātra personāls var lūgt uzrādīt apmeklētāja identifikācijas dokumentu, ja tiek demonstrēta filma ar noteiktu vecuma ierobežojumu, un studējošā statusa apliecinošu dokumentu vai citus dokumentus, kas pamato īpašās biļešu cenas (bērni, studenti, jaunieši, pensionāri, invalīdi), kā arī atkārtoti uzrādīt kinobiļeti.

Gadījumā, ja filma ir 3D formātā, klientam ir jāpaņem (ja tā noteikts) vai jāsaņem 3D brilles filmas skatīšanai. Lūdzam pēc filmas nodot brilles atpakaļ, ja vien nav norādīts citādi. Gadījumā, ja Jums šķiet, ka saņemtās 3D brilles nesniedz nekādu efektu, lūdzam tās atdot kinoteātra personālam.

Epilepsijas gadījumā mēs iesakām apmeklēt standarta 2D filmas/seansus.

Kinoteātra apmeklētājiem ir jāievēro vispārīgos kinoteātra noteikumi (skatīt Kinoteātra vispārīgos noteikumus).

Kinoteātra vispārīgie noteikumi

 • Kinozālē drīkst ienākt personas ar derīgu kino biļeti
 • Kinoteātrī aizliegts ienest ārpus kinoteātra iegādātus ēdienus un dzērienus
 • Aizliegts smēķēt (t.sk. elektroniskās cigaretes)
 • Kino seansa laikā mobilā tālruņa un citu ierīču skaņai ir jābūt izslēgtai
 • Kinozālē stingri aizliegts filmēt un fotografēt
 • Aizliegts traucēt citus apmeklētājus, trokšņot un lietot mobilo tālruni kino seansa laikā
 • Iepriekšējas biļešu rezervācijas jāapmaksā un biļetes jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms seansa sākuma
 • Izdotais naudas atlikums, veiktie maksājumi un biļetes jāpārbauda pie kases. Visas pretenzijas, kas tiek izvirzītas pēc atiešanas no kases, netiek izskatītas
 • Iegādājoties biļetes internetā, pirms maksājuma veikšanas pārliecinieties par izvēlētās filmas nosaukumu, datumu, seansa laiku un izvēlētajām sēdvietām. Visas pretenzijas, kas tik izvirzītas pēc maksājuma apstiprināšanas, netiks izskatītas.
 • Kino biļete ir derīga vienai personai, vienam kino seansam, kas ir norādīts uz kino biļetes
 • Iegādājoties biļetes uz filmām ar vecuma ierobežojumu, bērnu biļetes vai citas biļetes ar atlaidi, kinoteātra personālam ir tiesības lūgt uzrādīt apliecinošu dokumentu atlaides saņemšanai (skolēna vai studenta apliecība, pensionāra apliecība u.c.)
 • Kinoteātra personālam ir tiesības nepārdot biļetes uz filmu personām, kas nav sasniegušas norādīto filmas vecuma ierobežojumu
 • Kinoteātra personālam ir tiesības nepārdot biļeti un izraidīt no kinoteātra personas, kas ir alkohola un narkotisko vielu reibumā, kas traucē sabiedrisko kārtību un pārkāpj kinoteātra iekšējās kārtības noteikumus, kā arī personas netīrā un smakojošā apģērbā
 • Kinoteātris Cinamon iesaka neievest kinozālēs zīdaiņus un bērnus, kas jaunāki par 2 gadiem (izņemot īpaši bērniem un vecākiem paredzētos seansus), jo gaisma un skaņa zālē var negatīvi ietekmēt bērna veselību
 • Kinoteātra pesonālam ir tiesības neielaist kinozālē personas ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem u.c. līdzīgiem priekšmetiem (izņemot ratiņkrēslus un citas pārvietošanās palīgierīces)
 • Kinoteātrī stingri aizliegts ienest aukstos ieročus un šaujamieročus
 • Kinoteātra personālam ir tiesības konfiscēt aizliegtos priekšmetus, t.sk. foto un videokameras un ārpus k.t iegādātu pārtiku, līdz filmas seansa beigām
 • Kinoteātrī aizliegts ienākt ar dzīvniekiem
 • Kārtības un noteikumu ievērošanas nodrošināšanai, kinoteātra personālam ir tiesības pārbaudīt klientu somu saturu jebkuru aizdomu gadījumā
 • Krāpšanās gadījumā kinoteātra personālam ir tiesības izraidīt personu no kinoteātra, konfiscējot biļeti. Kinoteātris patur tiesības šai personai turpmāk nepārdot biļetes
 • Kinoteātra personālam ir tiesības izraidīt no kinoteātra personas, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, neatgriežot par biļetēm un produkciju samaksāto naudu. Nopietnu pārkāpumu gadījumā kinorteātra personālam ir tiesības izsaukt apsardzi un/vai policiju

Filmu laiki:

Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt to, lai filmu demonstrēšana sāktos atbilstoši grafikam – tomēr izmaiņas paredzētajā filmu grafikā ir iespējamas. Ja uz šādiem seansiem ir iegādātas biļetes, klienti par to tiek attiecīgi informēti.

Pirms filmas sākuma tiek demonstrēts reklāmu bloks.

Ja demonstrējamā filma tiek atcelta vai tiek mainīts tās demonstrēšanas laiks un tas atšķiras no grafikā norādītā, kinoteātra personāls:

 • Atmaksās iegādāto biļešu vērtību
 • Samainīs biļetes uz šo pašu filmu citā laikā

Klientiem ir jāievēro izrādāmo filmu vecuma ierobežojumus.